STÄNG
STÄNG

Ung Musik Gotland

Ung Musik Gotland är ett nätverksprojekt som startades 2021 av GotlandsMusiken i samarbete med den regionala musikutvecklaren. Syftet är att verka för utvecklingen av ungt arrangörskap, musikutövande samt för ett bredare musikutbud för ungdomar och unga vuxna på Gotland. Detta genom att arbeta stöttande och utbildande gentemot verksamhet genererat av och för ungdomar och unga vuxna. Verksamheten inom ramen för Ung Musik Gotland står på tre ben.

Konserter            

Vi vill utöka konsert utbudet för unga på Gotland med musik som unga väljer, inte som vuxna tycker att unga ska lyssna på. Målet är att skapa en ung arrangörsgrupp som kommer vara med i planerandet och utförandet av konserter.

Workshops

Professionella musikskapare ska inspirera och föra samman unga musiker och vi vill uppmuntra till att nätverkande.

Inspiration

Våra två andra ben inspirerar till musikskapande och genom samarbeten kan vi stötta och föra fram unga talanger. Vi vill visa på olika vägar att ta sig fram i musikbranschen genom våra samarbetspartners.


Portkod var ett av flera lokala förakter till en slutsåld Greekazo-konsert den 6 maj 2022 på Donners Event. 

Här hittar du länkar till andra resurser för dig som är ung i det gotländska kulturlivet.

Fenix

Pengar i Påse

http://www.kfroxy.se/

https://www.bilda.nu/

https://gotland.se/110435

https://www.gotland.se/kulturboost

Barn och unga producent, Vera Kebbevera.kebbe@gotlandsmusiken.se