STÄNG
Clarion Hotel Wisby Destination Gotland ABF GEAB Gotlands Media Sparbanken Gotland Länsförsäkringar Gotland Naprapatcenter Järn AB Södertorg Frendo Databyrån STÄNG

Musik i skolan

Skolkonserter

Att spela och producera skolkonserter på hela Gotland är en del av GotlandsMusikens kärnverksamhet och något av det viktigaste vi gör. Vår målsättning inom ramen för vårt uppdrag genom kulturgarantin och den regionala kulturplanen att alla gotländska grundskoleelever ska få en högkvalitativ, inspirerande och utmanande musikalisk upplevelse av någon av GotlandsMusikens ensembler varje läsår vars innehåll också går att koppla till målen för musikämnet i läroplanen för grundskolan.

Du kan läsa om våra aktuella produktioner i utbudskatalogen “navet” för kultur i skolan.

Länk till Navet

Om du har frågor, idéer eller tankar kring vårt utbud av skolkonserter så tveka inte att kontakta ansvarig producent.

Musik för låg-, och mellanstadiet

För låg-, och mellanstadiet producerar våra tre mindre ensembler löpande flera olika program som innehåller allt ifrån grundläggande instrumentkännedom till genrespecifika musikaliska djupdykningar. Fokus ligger på nyfikenhet och delaktighet och ibland erbjuds även eleverna att få prova instrument. Vi strävar ständigt efter att höja både de pedagogiska och konstnärliga ambitionerna med detta utbud, bland annat genom samarbeten med frilansande musiker och andra institutioner. De flesta av dessa skolkonserter äger rum ute på de gotländska skolorna i elevernas vardagsmiljö så som aulor, gymnastiksalar, klassrum eller matsalar.

Musik för högstadiet och Arts School Day

För högstadiet medverkar vi i, samt var från början initiativtagare till, projektet Arts School Day. Detta årliga evenemang ger samtliga åttondeklassare på Gotland möjligheten att under en tidig höstdag få uppleva både musik, teater, dans, film och konst. Eleverna bussas till Visby och får där gå på föreställningar, utställningar, filmvisningar och konserter av hög kvalitet speciellt utformade för målgruppen. Målsättningen är att inspirera och utmana genom att visa på bredden av scenkonstens uttrycksmöjligheter och bjuda på en konstupplevelse som eleverna kanske stöter på i sin vardag. Vi producerar även andra konserter specifikt för högstadiet som enskilda projekt.

Musik i förskolan och projektet Rösträtt

Rösträtt är ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige som GotlandsMusiken medverkar i. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd och sammanlagt deltar 18 regioner i landet i projektet. Syftet är att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster. Vi genomför konserter och workshops i förskolan inom ramen för projektet. Förskolepersonal skall också förses med material, verktyg och inspiration till att fortsätta stärka barnens sång i den löpande verksamheten. Projektet inleddes hösten 2020 och pågår aktivt under 2021–2023, men initiativet har ett långsiktigt perspektiv utöver den angivna perioden.

I mån av resurser erbjuder vi också konserter för förskolan på Gotland och vi ambitionen utöka omfattningen på dessa i framtiden. Det kan hända att ett besök från GotlandsMusiken är den första gången som vissa förskoleelever upplever levande musik vilket vi ser både som ett ansvar och såklart som något väldigt givande och spännande.

Skolmusikaler

Utöver våra skolkonserter har GotlandsMusikens ensembler ett utbud av korta musikaler med levande musik som vi erbjuder alla skolklasser. Till varje musikal finns det texter, noter, manus och musik att öva till. Ni bestämmer datum för föreställning tillsammans med ensemblen som ska spela med er. Övandet gör ni själva i klassrummet men såklart också tillsammans med vår ensemble innan föreställningen eller föreställningarna. Föreställningarna är mycket uppskattade och vår förhoppning är att möjligheten att få samarbeta med professionella musiker både är en inspirerande upplevelse för eleverna samtidigt som det stärker dem musikaliskt och ger lärarna stöd och material till att uppnå kunskapsmålen för musikämnet. Det går också att skriva eget manus i klassrummet och göra er unika musikal där eleverna får vara delaktiga i hela processen. Hör av er så berättar vi mer.

Längst ner på sidan hittar du en folder med information samt vårt utbud av skolmusikaler.


För mer information kontakta: vera.kebbe@gotlandsmusiken.se