STÄNG
Clarion Hotel Wisby Destination Gotland ABF GEAB Gotlands Media Sparbanken Gotland Länsförsäkringar Gotland Naprapatcenter Järn AB Södertorg Frendo Databyrån STÄNG

Musik i vård och bibliotek

En del av vårt regionala uppdrag är att göra konserter för vården och på biblioteken runt om på Gotland. Våra ensembler besöker regelbundet vårdinstitutioner, äldreboenden och dagliga verksamheter samt gör varje år ett flertal mindre turnéer på alla öns bibliotek, ofta tillsammans med lokala musiker. Vi vill att alla människor, oavsett ekonomiska, fysiska eller sociala förutsättningar skall ha tillgång till levande musik. Vi tror också att en musikupplevelse har en positiv effekt för människors välbefinnande, nyfikenhet och lust. Både biblioteks-, och vårdkonserterna är en viktig del av vårt arbete med detta. Alla biblioteks konserter har fri entré samt hålls i allmänna och tillgängliga lokaler. 

Våra aktuella bibliotekskonserter hittar du i konsertkalendern här på hemsidan. Konserterna i vården är inte offentliga evenemang och publiceras därför inte i vår konsertkalender. Konserterna i vården och biblioteken bokas in av våra producenter enligt ett löpande schema. 

Våra ensembler gör också gärna samarbeten med, eller tar emot besök från, dagliga verksamheter och särskolan. GotlandsMusiken driver även kör för anställda på Visby lasarett sedan 2022. Har du frågor eller vill ha mer information så kontakta någon av våra producenter.