STÄNG
Clarion Hotel Wisby Destination Gotland ABF GEAB Gotlands Media Sparbanken Gotland Länsförsäkringar Gotland Naprapatcenter Järn AB Södertorg Frendo Databyrån STÄNG

Personuppgiftspolicy

GotlandsMusiken behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen är till för att stärka individers integritet och ställer höga krav på företag när det kommer till hantering av personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen hos Integritetskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). I vår integritetspolicy kan du läsa om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i egenskap som kund till oss eller som medverkande i samverkansprojekt med GotlandsMusiken.


Integritetspolicy för Gotlands Musikstiftelse/GotlandsMusiken

Allmänt

Vi hanterar alla personuppgifter och säkerheten kring dessa enligt gällande lagar ochförordningar (GDPR). I vår integritetspolicy beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

Gotlands Musikstiftelse (även kallad GotlandsMusiken), Kneippbygatan 2, 622 59 Visby, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter lagrar vi

De personuppgifter som vi lagrar är namn, e-postadress, adress, telefonnummer, titel och bransch-/organisationstillhörighet.

Vad är den rättsliga grunden för insamling

I och med att du lämnar personuppgifter till Gotlands Musikstiftelse registreras och lagras uppgifterna om dig. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer GotlandsMusikstiftelse hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Om Gotlands Musikstiftelse använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Ändamål för insamling

All data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig. Genom att godkänna denna integritetspolicy, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  1. Tillhandahålla våra tjänster. 
  2. Kommunicera med dig.
  3. Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser. 
  4. Tillgodose dig med nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden. Om du inte vill mottaga sådan kommunikation vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@gotlandsmusiken.se
  5. Ansökan av bidrag. 
  6. Kontaktuppgifter på webbplats.
Om ni kontaktar oss i andra frågor

Oavsett om ni har ett avtalsförhållande eller inte med Gotlands Musikstiftelse kan kontakt komma att ske, från Gotlands Musikstiftelse eller från ert håll, via exempelvis e-mail, i olika syften. Beroende på anledningen till kontakten kan de personuppgifter som ni uppger i denna kontakt komma att sparas hos Gotlands Musikstiftelse. I största möjliga mån kommer detta i aktuellt fall att klargöras direkt i kommunikationen med oss. Vill ni ha närmare information om eller önskar att eventuella personuppgifter raderas, kontakta info@gotlandsmusiken.se.

Vilka delar vi dina personuppgifter med

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra organisationer som Gotlands Musikstiftelse samarbetar med, baserat på berättigat intresse med stöd av intresseavvägning för att kunna erbjuda bättre service i stöd av tjänster och kommunikation. I det fall det är nödvändigt för att Gotlands Musikstiftelse ska kunna erbjuda våra tjänster delar Gotlands Musikstiftelse dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden.

Hur tar du del av den lagrade informationen

Om du önskar ta del av den lagrade informationen kontaktar du info@gotlandsmusiken.se med din begäran.

Så raderar du eller rättar information

Om du önskar radera eller rätta dina lagrade personuppgifter kontaktar du
info@gotlandsmusiken.se med din begäran.

Period som uppgifterna lagras

Dina personuppgifter förvaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Det innebär t.ex. att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och Gotlands Musikstiftelse kan göras gällande. Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål och statistik.

Kontaktuppgifter till ansvarig för hanteringen av personuppgifter

Har du frågor rörande Gotlands Musikstiftelses hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kopplade till Gotlands Musikstiftelses hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss enligt uppgifterna nedan. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

Adress: GotlandsMusiken, Kneippbygatan 2, 622 59 Visby
E-post: info@gotlandsmusiken.se