STÄNG
Clarion Hotel Wisby Destination Gotland ABF GEAB Gotlands Media Sparbanken Gotland Länsförsäkringar Gotland Naprapatcenter Järn AB Södertorg Frendo Databyrån STÄNG

AKTUELLT

Vi söker en KLARINETTIST till Gotlands Blåsarkvintett!

GotlandsMusiken söker: 

KLARINETTIST till Gotlands Blåsarkvintett

Provspelning 10–11 september

Repertoar: W A Mozart – Klarinettkonsert i A-dur K622, sats 1 och 2

Övrig repertoar inklusive ensembleprov kommer att publiceras på gotlandsmusiken.se i början av juli. GotlandsMusiken tillhandahåller pianist samt möjlighet till repetition i anslutning till provspelningen.

Som heltidsanställd klarinettist på GotlandsMusiken så kommer större delen av jobbet innebära att spela i blåsarkvintett men även i blåsorkester tillsammans med husets andra två ensembler: Gotland Brass (sextett) och Gotland Jazztrio. Tjänsten innebär även att spela basklarinett. Eftersom vi är en liten institution så finns det stora möjligheter att påverka både repertoarval och konsertidéer.

Sista ansökningsdag är den 13 augusti.

Skicka din ansökan med CV till jobb@gotlandsmusiken.se

Vid frågor kontakta
Länsmusikchef Helena Wessman 070-311 64 74
Blåsarkvintettens producent Jonatan Olofzon 070-972 72 18
Fackligt ombud Alice Skagerfält-Quayle 079-301 14 07


GotlandsMusiken is recruiting:  

A CLARINET PLAYER for Gotland Wind quintet 

Audition September 10 and 11 

Repertoire: W A Mozart – Clarinet concerto in A major K622, 1st and 2nd movements 

Additional repertoire including ensemble repertoire will be published at gotlandsmusiken.se in the beginning of July. GotlandsMusiken provides a pianist and there will be a possibility for rehearsal in connection with the audition. 

As a full-time clarinet player at GotlandsMusiken, most of the job will involve playing in the wind quintet but also in the wind orchestra together with the institution’s two other ensembles: Gotland Brass sextet and Gotland Jazz trio. The position also includes the obligation to play bass clarinet. As we are a small institution, there are great opportunities to influence both repertoire choices and concert ideas. 

Last day for application will be August 13! 

Send your application with resume/CV to jobb@gotlandsmusiken.se

If you have any questions, please contact
Director Helena Wessman +46 70-311 64 74
Producer Jonatan Olofzon +46 70-972 72 18
Union representative Alice Skagerfält-Quayle +46 79-301 14 07