Bild på Trazan och Banarne och en barnkör samt GotlandsMusikens Orkester på Wisby Strand

Unga

GotlandsMusiken har Barn & Unga som en prioriterad målgrupp.

Unga lyssnare:
GotlandsMusikens målsättning är att erbjuda varje elev på låg- och mellanstadierna på ön en musikupplevelse om året genom skolkonserter med främst småensemblerna. Vid sidan om dessa arrangerar GotlandsMusiken även konserter för riktade målgrupper som barn, unga och familj.

GotlandsMusiken är huvudarrangör för Arts School Day. Detta årliga evenemang möjliggör att samtliga åttondeklassare på Gotland får uppleva musik, teater, dans och konst en tidig höstdag. GotlandsMusiken samarbetar här nära med öns högstadieskolor, Länsteater Gotland, Gotlands Konstmuseum, estetlinjerna på Wisbygymnasiet m fl.

Unga deltagare:
GotlandsMusiken erbjuder ett stort antal Barnmusikaler som genomförs i samarbete med klasser från låg- och mellanstadiet. I dessa specialskrivna musikaler sjunger och agerar barnen uppbackade av någon av GotlandsMusikens småensembler.

GotlandsMusiken arrangerar också Imagine Sweden:
• Sveriges bästa och bredaste musiktävling för unga artister 13-21 år
• Inom alla musikstilar: hårdrock, klassiskt, jazz, visa och traditionell musik
• Givande och utvecklande både för dig som tänkt vinna hela tävlingen eller bara vill prova på att stå på scen för första gången.
• Öppet för alla konstellationer: solo, duo, band/ensemble, med loopmaskin, backtracks eller hur du vill!
• Är en del av det internationella Imagine-nätverket: Du kan gå från lokal final till den svenska finalen Imagine Sweden och kanske vidare till Imagine International Final
• Du kan sjunga och spela dig till gigs gär på ön, på svenska festivalscener eller långt ut i Europa och världen
• Kan vara Din språngbräda mot en professionell karriär inom musiken!

GotlandsMusiken producerar även Gotlands Sinfonietta som vid konserterna kompletteras med GotlandsMusikens professionella blåsare, slagverkare, kontrabasist och pianist.
Gotlands Sinfonietta genomförs i samarbete med Musikaliska Sällskapet, Uppsala Universitet Campus Gotland och Kulturskolan Gotland.

Vi är även stolta samarbetsparter till:
• Gotlands Musikalkompani, som utgör plantskola för musikaliskt och gruppdynamiskt växande. Samarbetet har resulterat i högkvalitativa musikaluppsättningar med GotlandsMusikens Orkester som musikalisk plattform.
• Gotlands Tonsättarskola, där GotlandsMusiken årligen genomför workshops med unga, aspirerande tonsättare som utmynnar i den årliga festivalen Ljudvågor. GotlandsMusiken har under årens lopp uruppfört ett hundratal alster från studenternas penna.
• Uppsala Universitet Campus Gotland, där GotlandsMusiken hjälper till med att organisera musikensembler och aktiviteter.
• Kulturskolan Gotland, där GotlandsMusiken i olika samarbeten och aktiviteter vill uppmuntra bruket av orkesterinstrument.
• Musicano Studios, där GM inom ramen för konceptet ”Raise” har låtit arrangera housemusik för akustiska instrument, backtracks och sång.

This post is also available in: enEnglish