Tillgänglighet

GotlandsMusiken arrangerar endast konserter i lokaler som uppfyller rådande tillgänglighetskrav. Platsen/lokalen ska ha tillgänglig toalett och vara anpassad för rullstolsburen. För mer mer info läs Tillgänglighetsplanen:

GotlandsMusikens Tillgänglighetsplan 2016