Bild på när Dag Franzén pratar med en mikrofon i handen

God fortsättning på 2017!

Och välkommen till GotlandsMusiken i ny skrud!

GotlandsMusiken har i olika former funnits sedan Nationalbeväringens dagar, närmare bestämt sedan 1838. Vi har som institution upplevt en rad genomgripande förändringar, som i grunden förändrat vad vi gör, hur vi gör, och för vem vi gör det.

På grund av vårt ö-läge har vi en låg mobilitet bland främst musikerna, där en del varit anställda 40 år eller mer. Det kan då vara lätt att falla in i en jämn lunk av vanor – men istället vill vi jobba oförtrutet på att förhålla oss till och bättre betjäna vårt ständigt föränderliga samhälle.

GotlandsMusiken är idag en av Sveriges 22 regionala musikinstitutioner som uppbär både statliga och regionala verksamhetsanslag. Vår region är Gotland och gotlänningarna därmed vår primära målgrupp: olika åldersgrupper, geografisk och socio-ekonomisk belägenhet, infödda och inflyttade, publik och musikutövare: vårt uppdrag omfattar alla!

Tidigare var militären en av våra största kunder. När regementena så försvann i början av 00-talet, utvecklade vi istället våra Konsertserier, som innehåller musik och artister som ska passa olika målgrupper – men alltid med kvaliteten som vårt främsta kännetecken. Under mina 4.5 år här som direktör har redan ett antal förändringar gjorts. Vi har t ex slutat marschera och lämnat tillbaks uniformerna, vi har försökt att bli mer eklektiska i vårt musikval, och vi har satsat än mer på vår verksamhet för och med barn och unga. Och nu är det så dags att ändra vår kostym!

Vi har tillsammans med vår kommunikationsbyrå Kusinerna arbetat med att förnya och uppdatera vårt varumärke, bl. a vår logotyp som hängt med sedan 1970-talet.

Inför säsongen 2016/17 började vi med att ändra format och design på programböcker och affischer, förändringar som mottagits positivt av många.

Nu, i början av 2017, lägger vi så sista handen vid vår nya logotyp, som diskuterats och godkänts av både styrelse och personal. Vi vill att den nya logotypen ska

  • Ha namnet GotlandsMusiken kvar
  • Vara modern utan att vara alltför trendig – inte vare sig för kaxig eller mesig
  • Associera till ljud- och musiksymboler utan de gamla not- och instrumentstereotyperna
  • Skapa en scenisk form, en konsertkänsla, att något händer här

Vi tycker nog att vi, med Kusinernas hjälp, lyckats väl i vårt uppsåt!

Vi tar nu också tillfället i akt och introducerar vår nya hemsida, som Du kära läsare uppenbarligen har hittat till! Den ska vara attraktiv, tillgänglig, föränderlig, informativ, tvåspråkig och informell – en hemsida man gärna besöker igen och igen!

 Har Du synpunkter, kommentarer, idéer på vår nya hemsida? Eller om något annat GotlandsMusiken gör? Hör då av dig i Idélådan som du hittar under ”Kontakt” i menyn ovan!

Trevlig hemsidesupplevelse önskar dig

Dag Franzén

Direktör GotlandsMusiken

Bild på när Dag Franzén pratar med en mikrofon i handen

Att driva en regional musikinstitution är int’ bar’ å spel.

Landets 22 regionala musikinstitutioner liksom bl. a Länsteatrar och Länsmuseer ligger inom den statliga Samverkansmodellen, där staten ger anslag till en del under förutsättning att respektive region/län betalar för sin (generellt ökande) del av totalkostnaden. Målet är att de regionala kulturinstitutionerna ska uppfylla sina respektive delar av de nationella kulturpolitiska målen: att erbjuda professionella upplevelser och kulturell delaktighet för vem du än är och var du än råkar bo i vårt avlånga land.

Den fortsatta instrumentaliseringen av kulturlivet är en faktor vi kulturinstitutioner måste ta i beaktande. I GMs fall, med såväl statliga som regionala verksamhetsanslag, är det då alltså inte tillräckligt att spela musik för musikens egens skull, utan musiken och verksamheten ska beakta en rad andra samhällsprioriterade faktorer.
I Statens regleringsbrev till Kulturrådet för 2017 nämns t ex hbtq-perspektivet, sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner (Agenda 2030), konstnärers medverkan och utställningar (MU-avtalet), kultur till fler, jämställd repertoar, skydd och främjande av mångfalden, yttrandefrihet och demokratisering – och mängder av statistikinlämnande.
I Region Gotlands Kulturplan 2017-20 uppmanas de regionala kulturinstitutionerna att, i tillägg till ovan, även vara möjliggörare för andra lokala aktörer, civilsamhälle (amatörer och föreningar) och professionell frilans, kultur för barn och unga + unga vuxna, marknadsföring, främjande, kartläggning, mötesplatser, försörjningsmöjligheter, arrangörs- och producentskap, interkulturalitet och skapa tillgänglighet, digitalisering och förutsättningar för kulturella och kreativa näringar. Och… javisst ja, vi ska också spela musik på hög kvalitativ nivå!

Bild på när Dag Franzén pratar med en mikrofon i handen

Att göra skillnad

Gotlands musik- och kulturliv är så mycket mer än bara de tre R:en: rosor, raukar och ruiner! Här finns en fantastisk samtidskultur med ett oerhört rikt musikliv. Besök Visby en helg i exempelvis oktober eller april och du kommer att finna en mängd konserter, jam sessions och föreställningar. Troligen mycket mer än någon annan stad i landet med jämförbar storlek.

Ö-läget med dyra övernattningar och resor, otillräckliga anslag samt saknaden av ett konserthus skapar svårigheter för professionella, semiprofessionella och amatörmusiker på ön. Men trots allt detta har Gotland en sällsynt skaparkraft.

Kyrkor, skolor, bygdegårdar och krogmiljöer utnyttjas som spelplatser, där musikerna själva ofta tar initiativet. Gotland har även lokala livemusikarrangörer som till exempel Kulturföreningen Roxy, Musikaliska Sällskapet, Kammarmusikfestivalen, Wisby Strand och Wall of Sound. Och som tillägg till detta har Gotland de mest aktiva kulturkonsumenterna och även landets mesta körverksamhet.

Det är i detta musikaliska ekosystem som GotlandsMusiken är en stark aktör. Genom både egna produktioner och samarbeten musiksätter vi ön och fungerar som ett stödjande komplement till det gotländska musiklivet. Vi organiserar Gotlands Musikråd, ett nätverk för öns musiker, arrangörer och musikutbildningar. Vi samarbetar med öns framstående musiker, band, körer och ensembler och jobbar även aktivt med musik för och med barn och unga. Vi arrangerar barnmusikaler, Musik Direkt, Gotlands Sinfonietta och samarbetar med Gotlands Musikalkompani, Gotlands Tonsättarskola, estetlinjen på gymnasiet, Uppsala Universitet Campus Gotland, Kulturskolan och inte minst skol- och familjekonserter, som till exempel Arts School Day med öns alla åttondeklassare i publiken.

GotlandsMusiken ger ofta konserter i vården, framför levande musik för alla Gotlands skolelever åk 0-6 och på öns bibliotek, som i det stora hela inte hörs genom bruset, men som i det lilla spelar en enorm roll för öns invånare. Däremellan arrangeras större produktioner som till exempel Carmina Burana v.2.0, med konserter i både Visby, Linköping och i Myrviken (Jämtland), som gett mersmak för samarbeten med Länsteatern på Gotland och våra systerorganisationer över hela landet.

GotlandsMusiken spelar över hela ön: 45% av verksamheten görs i Visby, 45% på landsbygden och 10% i Sverige och utlandet.

Jag är stolt över att GotlandsMusiken gör skillnad i det gotländska samhället och ger öns invånare, vuxna och barn, möjlighet att uppleva och även delta i kvalitativa musikupplevelser över hela ön, året runt.

Dag Franzén,
Direktör GotlandsMusiken

Bild på när Dag Franzén pratar med en mikrofon i handen

Bästa kompbandet

I dessa för Region Gotland tuffa ekonomiska tider är det inte konstigt om ansvariga politiker funderar över vad som är nödvändigt och inte i servicen till regionens invånare. ETT av dessa inbesparingsförslag var att avskeda samtliga musiker på GotlandsMusiken och istället anställa ett kompband. Det här var väl inte världens mest genomtänkta förslag och lyckligtvis skrotades idén på ett tidigt stadium.

MEN om man tänker efter, så är ju GotlandsMusiken idag kanske redan det ultimata kompbandet – med en jazzgrupp, en blåsarkvintett, en brassextett, en orkester och ett storband, som gärna och ofta vill spela med andra!? Och inte bara det: varje ensemble kan också stå på egna ben. GotlandsMusiken har idag 14 professionella, heltidsanställda musiker + 1 konstnärlig resurs, dvs. en pott som tillåter oss att ta in professionella frilansare i olika produktioner. GotlandsMusiken spelar själva till exempel klassisk och nutida konstmusik i stor och liten ensemble, jazz och underhållningsmusik, brunnsmusik – men kan även spela rock, pop, house, blues, gospel etc-gärna med andra! Kan man tänka sig en mer flexibel och konserterande/ackompanjerande ensemble än GotlandsMusiken? Jag tror inte det. Och det går helt i linje med GotlandsMusikens ändamål: att vara en för Gotlands musikliv stödjande, initierande och kompletterande institution.

Vi har under året även bedrivit ett värdegrundsarbete på jobbet, diskuterat hur vi ser på oss själva och hur andra ska uppfatta oss. Det hela kokade ner till tre ord:

  • Närhet – till sina känslor, till varandra, till publiken, till Gotland, till musikupplevelsen
  • Öppenhet – nytänkande, förslag utifrån och inifrån, bygga samarbeten lokalt, nationellt och internationellt, bygga starka relationer med öns musikutbildningar, respekt för vår publik och för varandra
  • Tradition – yrkesstolthet, musikerhantverket, musiktradition och bildning

/Dag Franzén