Songlines

Julia Westberg arbetar sedan januari 2017 med det nationella integrationsprojektet Songlines. Med hjälp av anslag från Arvsfonden vill Jeunesses Musicales Sweden, JMS, i samarbete med Sveriges Ensamkommandes Förening, SEF, ge nyanlända och ensamkommande unga i Sverige tillgång till integrerande musikaktiviteter.

Länk: www.songlines.se

Kontakt: julia.westberg@gotlandsmusiken.se