Bild på hönshatt som sitter längst upp på en kontrabas

Skolkonserter

GotlandsMusiken har som målsättning att alla gotländska skolelever på låg- och mellanstadiet ska få en musikalisk upplevelse av någon av GotlandsMusikens ensembler varje läsår.

De tre ensemblerna utformar individuellt olika slags program som innehåller både elementär instrumentkännedom till genrespecifika musikaliska djupdykningar. Alla skolkonserter äger rum på respektive skola. Ensemblerna anpassar låtval efter yttre omständigheter så som akustik och gruppstorlek för att maximera utbytet av konserten.

Eleverna bjuds in att vara delaktiga i ofta livliga diskussioner om musik och GotlandsMusikens Brass erbjuder även eleverna att få prova instrumenten.