Press

Kommunikation, PR & marknadsföring:

Carl-Henrik Fridén
kommunikation@gotlandsmusiken.se

Fotografer:

Anna Ericsson
Bildvision
Stig Hammarstedt

Fotografens namn ska alltid anges vid publicering.

GotlandsMusikens ensembler:
GotlandsMusikens Logo