Partners

Länsteater Gotland är vår syster i den regionala scenkonsten som vi ofta samarbetar med.

Musikaliska Sällskapet är en arrangörsförening för klassisk musik.

Kulturföreningen Roxy är en arrangörsförening för t.ex. folk- och världsmusik, jazz och rock. Samarbete främst med Jazzklubben.

Uppsala Universitet – Campus Gotland är en viktig utvecklingsmotor för ön och en samlingsplats för målgruppen unga vuxna, där vi är glada att kunna hjälpa till med att musiksätta campus, främst genom att organisera de större musikensemblerna.

Gotlands Musikalkompani är en unik och mycket framgångsrik socio-musikalisk plattform för Gotlands musicerande och agerande ungdom, där vi medverkar i årliga musikaluppsättningar.

Gotlands Tonsättarskola är en framgångsrik och Sverigeunik postgymnasial utbildning för aspirerande kompositörer. Via workshops och coachning medverkar vi i uruppförandena av nya kompositioner i den årliga festivalen “Ljudvågor”.

Kulturskolan Gotland är den utbildningsinstitution som bl.a.formar många av framtidens musiker på ön. Särskilt viktigt är samarbetet att skapa intresse för orkesterinstrumenten.

Studieförbunden Bilda och Studiefrämjandet är våra partners i olika ungdomsproduktioner som t.ex. Musik Direkt/Imagine.

Musicano Music fångar upp gotländska musiktalanger, producerar och guidar dem mot en professionell popkarriär. Vi har låtit arrangera några “Raise”-låtar för akustiska orkesterinstrument och backtracks.

Östgötamusiken är länsmusiken i Östergötland. Vi har genom åren samarbetat genom musikerutbyte. Den största produktionen vi gjort tillsammans är Carmina Burana (2016).

Estrad Norr är länsmusiken i Jämtland. GotlandsMusikens Brass har varit flitiga gäster i Jämtland de senaste åren då de gjort skolkonserter över hela länet. Estrad Norr var även medproducenter i Carmina Burana som avslutades med en konsert i Mötesplats Oviken.