Organisationen

STYRELSEN FÖR GOTLANDS MUSIKSTIFTELSE

Mandatperiod: 2015-2018

Ordförande: Per Edman
Vice ordförande: Karin Hedberg

Ledamöter: 

Carin Rosell (s)
Margareta Carlström-Nilsson (s)
Erik Ronström (mp)
Per Edman (v)
Eva Pettersson (c)
Ursula Jacobsson (c)
Karin Hedberg (m)

Revisor
Lars Wallén, auktoriserad revisor PWC
Ann-Marie Karlsson, lekmannarevisor (s)