Organisationen

STYRELSEN FÖR GOTLANDS MUSIKSTIFTELSE

Vid sitt sammanträde 17 december 2018, beslutade
regionfullmäktige om ny styrelse för GotlandsMusiken.

Mandatperiod: 2018-2022

ORDFÖRANDE: Björn Dahlström (C), Lärbro
VICE ORDFÖRANDE: Filip Reinhag (S), Bro

LEDAMÖTER
Ursula Jacobsson (C), Hemse
Inger Harlevi (M), Visby
Ulf Klasson (L), Klintehamn
Carin Rosell (S), Visby
Peter Jankert (V), Silte

ERSÄTTARE
Rebeca Gajardo Angel (C), Källunge
Berith Cedergren Onsjö (M), Fröjel
Lotta Persson (Fi), Fårösund

Revisor
Lars Wallén, auktoriserad revisor PWC
Ann-Marie Karlsson, lekmannarevisor (S)