Om Oss

Välkommen till GotlandsMusiken!

Vi är GotlandsMusiken och det är vår glädje att musiksätta hela Gotland, från Fårö i norr till Hoburgen i söder, nästan 365 dagar om året. Vi producerar och arrangerar konserter, vi stöttar och samverkar med öns musikliv och dess innevånare – och med särskild tonvikt på barn och unga.

Gotland är inte bara raukar och ruiner: trots att Gotland är Sveriges minsta region och har få åretruntboende har vi ett fantastiskt rikt, varierat och högkvalitativt musikutbud – året om!

Gotland är Sverigeledande när det gäller kulturkonsumtion inom områdena musik, dans och teater, vilket säkert beror på att scenkonsten angår många. Vi på GotlandsMusiken är stolta över att vara öns professionella musikaliska basresurs som tillgängliggör, skapar förutsättningar och kompletterar det lokala musiklivet, och därmed en integrerad del av Gotlands rika samtidskultur.

GotlandsMusiken/Gotlands Musikstiftelse bildades 1988 och är en av Sveriges 22 regionala musikinstitutioner. GotlandsMusiken utgör Gotlands professionella musikresurs med 14 fast anställda musiker.

Ensembler:

  • Jazzgrupp
  • Blåsarkvintett
  • Brassextett
  • GotlandsMusikens Orkester
  • Visby Storband

GotlandsMusiken uppbär statliga och regionala verksamhetsanslag för att bedriva professionell musikverksamhet på Gotland i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen och i samklang med Region Gotlands fleråriga Kulturplaner. GotlandsMusikens verksamhetsanslag betalas ut och administreras av Kultur- och Fritidsförvaltningen.

GotlandsMusiken har det regionala musikuppdraget, vilket bl a innefattar konsertverksamhet i skolor och i vården, biblioteksspelningar och Konsertserier. GotlandsMusiken inspirerar, stöttar och samverkar med det rika musiklivet på Gotland avseende främst ungdom/utbildning, amatörer, fria professionella aktörer och konsertarrangörer. GotlandsMusiken genomför ca 350 aktiviteter per år för ca 35.000 personer (2015), i huvudsak gotlänningar.

GotlandsMusiken har sina repetitions-, personal- och administrativa lokaler ute i Vibble, söder om Visby. Förutom musikerna kan ni här träffa GotlandsMusikens direktör, ekonom, assistent och kombinerade ljudtekniker/vaktmästare.

GotlandsMusiken har inga dedikerade producenter eller marknadsförare. I stället görs det jobbet som tilläggstjänst av utvalda musiker.

GotlandsMusikens musiker och ensembler är organiserade så att institutionen ska kunna erbjuda en stor genrebredd och därmed ett stort och varierat musikutbud. I samarbeten med Gotlands musikliv gör GotlandsMusiken genreövergripande produktioner med t ex rockmusik, beat box och electronica.