Bild från Wisby Strand på musikalartister och Blåsorkester

GotlandsMusikens Orkester

är GotlandsMusikens största ensemble där alla 14 fast anställda musiker ingår. Det är en flexibel ensemble som gärna spelar klassiskt eller modernt och samtidigt med glädje skapar möten mellan olika musikstilar. I de årliga samarbetena med Gotlands Musikalkompani och Gotlands Tonsättarskola så är det just Orkestern som medverkar.

Ibland utökas orkestern med professionella frilansmusiker för att gör större verk. Samarbetet med Östgötamusiken, som i Carmina Burana 2016, blir förhoppningsvis permanent – Då kan riktigt stora produktioner sjösättas!

Producent:
erik.skagerfalt@gotlandsmusiken.se

The GotlandsMusiken orchestra

The GotlandsMusiken orchestra is the institution’s largest ensemble where all 14 employed musicians are incorporated. It is a flexible ensemble that plays both classical and modern repertoires and at the same time indulges in creating musical meetings with other music styles. Each year, it is this orchestra that collaborates with two of Gotland’s foremost youth/educational institutions: the Gotland’s Musical Company and the Gotland School of Compositions.

From time to time, the GM Orchestra is extended with professional freelance musicians in order to perform larger orchestra for larger works.

Continuous collaboration with Östgötamusiken, as in the Carmina Burana production 2016, and possibly also with other ensembles will occur more frequently: it is then that really big productions can be staged!

Producer:
erik.skagerfalt@gotlandsmusiken.se

This post is also available in: English