Bild på skylten som hänger vid ingången till Tonsättarskolan

Gotlands Tonsättarskola

Kort historik:
Hösten 1995 startade Gotlands Tonsättarskola. I december genomfördes den första elevkonserten kallad Musikalisk Vernissage. Landshövding Torsten Andersson invigningstalade. Sven-David Sandström undervisade i komposition fram till 1999 då han blev professor i Bloomington, Indiana, USA.

Gotlands Tonsättarskola har sedan starten samarbetat med GotlandsMusiken och de har ett långsiktigt samarbete med Musikkonservatoriet Falun. Eleverna har dessutom komponerat för en rad framstående ensembler och körer.
Tonsättarskolans elever har kommit från Sverige, Norge, Finland, Estland, Bangladesh, USA och Brasilien.

Ljudvågor är Tonsättarskolans festival som varje maj låter Visby genomströmmas av ny musik! Under fyra dagar lockas tonsättare, musiker, media och andra musikintresserade till Visby för runt 50 uruppföranden av de studerandes egen musik. Festivalen produceras helt av de studerande och deras kompositioner framförs av både professionella musiker och studerande. GotlandsMusiken har varit en trogen entusiastisk samarbetspartner sedan det hela startade. I maj 2017 är det dags för den 22:a upplagan!

LJUDVÅGOR