Bild på Gotlands Sinfonietta på Almedalsbiblioteket

Gotlands Sinfonietta

Gotlands Sinfonietta är en orkester bestående av professionella musiker, musiklärare, amatörmusiker och musikelever. GotlandsMusiken håller i verksamheten som också stöds av bl a Musikaliska Sällskapet, Kulturskolan och Uppsala Universitet – Campus Gotland.

Dirigent: Marie Sandell

OBS! Sinfoniettan söker fler stråkmusiker. Anmäl dig NU!

Producent:
Magnus.dungner@gotlandsmusiken.se