Logo Gotlands Musikalkompani

Gotlands Musikalkompani

Gotlands MusikalKompani är en förening där unga får möjligheten att utveckla sina färdigheter inom musikteater under så yrkesliknande förhållanden som möjligt. De utgår från glädjen, lusten och självförtroendet med tanken att ju mer du känner dig själv, desto mer kan du förstå och gestalta andra. Fokus ligger på förståelsen för det konstnärliga uttrycket grundat i en äkta känsla. Samarbetet med institutioner, som GotlandsMusiken och Länsteatern, och repetitionsupplägget, ger medlemmarna möjligheten att se vad som ligger bakom en professionell musikteaterföreställning.

Regissör/teaterpedagog/koreograf/översättare/producent: Sofia Ahlin Schwanbom
Repetitör/kapellmästare: Per Hallgren