Bild på sex brassmusiker som håller sina instrument i handen.

Gotland Brass

Brassextetten har en stor flexibilitet genremässigt och de blandar gärna gammalt och nytt. Vi spelar brunnsmusik vilket är en gammal tradition vi för vidare i bland annat Botaniska trädgården på somrarna och givetvis på tidstrogna instrument.

Vi gör även kyrkokonserter som kan vara renodlad renässansmusik men vi blandar gärna vår repertoar med lite gamla jazzinslag, folkmusik samt kända melodier i bra arrangemang. Vidare framför vi sju stycken konserter på gotländska bibliotek två gånger per säsong och ger skolkonserter i åk. 1-6. Tillsammans med eleverna framför vi också skolmusikaler, vi har tolv olika program, där eleverna själva medverkar och får prova våra instrument. Utöver det spelar vi återkommande olika program inom den gotländska äldrevården.

MUSIKER VI HAR GJORT KONSERTER MED:

Lena Willemark

Merit Hemmingson

Mikael Rickfors

Orsa Spelmän

Mikael Ramel

Malin Ljungberg

Kristian Tallroth

Gertrud Jakobsson

INSPELNINGAR:

Mikael Rickfors

Lasse Eriksson

Nova Gospel

Pugh Rogefelt

MacGroover Big Band (släpps våren 2020)

ÖVRIGA SAMARBETEN:

Gotlands Tonsättarskola

GotlandsMusikens Brass:
Mats Hoffman: trumpeter, flygelhorn, Eb-kornett
Magnus Appelholm: trumpeter, flygelhorn, Bb-kornett
Anna Hederstedt: valthorn, trombone
Magnus Fahlén: trombone, euphonium, ventilbasun
Lennart Löfgren: bastrombone, trombone, ventilbasun
Erik Skagerfält: tuba

Producent:
lennart.lofgren@gotlandsmusiken.se

Konserter

Bandet

bandmember

Magnus Appelholm

Magnus Appelholm född 1963 i Linköping, spelar trumpet, flygelhorn samt Bb-kornett. Hörde som 3-åring Arne Lambert på radio, sedan var framtiden utstakad. Lärare har varit Gunnar Ljunggren, Birger Edlund, Erik Jakobsson, Arnulf Nilsson. Skolor: Lunnevads Folkhögskola och Ingesunds Musikhögskola. Anställdes vid dåvarande Regionmusiken 1986.

trumpeter, flygelhorn, Bb-kornett

Erik Skagerfält

Erik Skagerfält född 1960 i Stockholm, spelar tuba. Starkt engagerad i orkester-föreningen ”Blåsmasters”. Anställd vid SL:s Musikkår i Stockholm 1984-1994. Lärare har varit Jan Erik Tyllander, Carl Otto Naessèn, Mikael Lind. Skolor: Stockholms musikklasser – Adolf Fredrik, Kommunala Musik Institutet, Dalarö Folkhögskola. Anställdes vid GotlandsMusiken 1994. Erik är producent för Blåsorkestern.

tuba

Lennart Löfgren

Lennart Löfgren född 1954 i Ljusne, spelar bastrombone, trombone, ventilbasun. Började i Ljusne-Ala Blåsorkester som 8-åring med althorn, därefter trumpet och i 15-årsåldern trombone. Vikarierat med Radiosymfonikerna samt frilansat i Stockholm 1976-1980 Lärare har varit Ewald Magnusson, Olle Börjvall, Bertil Jakobsson. Skolor: Bollnäs Folkhögskolas musiklinje och Musikhögskolan i Stockholm. Lennart anställdes vid dåvarande Regionmusiken 1980. ”Löffa” är även producent för GotlandsMusikens Brass

bastrombone, trombone, ventilbasun

Mats Hoffman

Mats Hoffman född 1972 i Göteborg, spelar trumpeter, flygelhorn samt Eb-kornett. Vikarierat i bl.a. Radiosymfonikerna, Västerås Sinfonietta, Gävle Symfoniorkester. Lärare har varit Lars-Johan Svensson, Mats Heinemann, Mark Schrello. Skolor: Gotlands Läns Folkhögskolas musiklinje och Musikhögskolan i Stockholm. Mats anställdes vid GotlandsMusiken 2000.

trumpeter, flygelhorn, Eb-kornett

Anna Hederstedt

Anna Hederstedt, född 1960. Uppväxt på Karlskoga Musikskola, spelat althorn/valthorn sedan 1970. Studerade på Ingesunds Musikhögskola 79-83. Har varit anställd som brasslärare på Kulturskolan Gotland 1985-2014, sedan augusti 2014 anställd vid GotlandsMusiken. Anna är ansvarig för Musik Direkt och även Barn- och Ungdomsproducent.

valthorn

Magnus Fahlén

Magnus Fahlèn född 1965 i Visby, spelar trombone, euphonium samt ventilbasun. Började i årskurs 3 med trumpet men gick över till euphonium, i årskurs 4 ville Magnus spela ännu mer och började på trombone också. Lärare har varit Olle Malmqvist. Torbjörn Kvist, Hans Andreas Kjölberg. Skolor: Ingesunds Folkhögskola och Ingesunds Musikhögskola. Magnus anställdes vid GotlandsMusiken 1993. Magnus är producent för Visby Storband.

trombone, euphonium, ventilbasun

Lyssna

Contact