Ensembler

GotlandsMusikens kärnverksamhet utförs av våra tre mindre ensembler:
Jazzgruppen, Blåsarkvintetten och Brasset.

Det är de som:

  • dagligdags ger konserter och barnmusikaler i skolor och i vård
  • bjuder på eftermiddagskonserter på Gotlands bibliotek
  • samverkar med och inspirerar det gotländska musiklivet i kyrkor, bygdegårdar och på Jazzklubben m.m

Det är därmed de och deras entusiastiska, målmedvetna och eminenta musiker som utgör basen för vår musikaliska verksamhet över hela ön. De tre mindre ensemblerna representerar tre olika musikområden: jazz, klassiskt och underhållning. GotlandsMusiken kan därmed presentera en stor genrebredd med nya musikaliska möten – varje gång!

Ensembles

Our three smaller ensembles carry out GotlandsMusiken’s core activities:

The Gotland Jazz Group – The Gotland Wind Quintet – The Gotland Brass ensemble.

These are offering:

  • Gratuitous daily concerts and children musicals in schools and health/elderly care institutions
  • Gratuitous afternoon concerts in the libraries all over Gotland
  • Inspirational collaborations with the local community music in churches, community centers, in the Jazz club etc.

It is thereby these three ensembles and their enthusiastic, committed and eminent musicians that represent the core of our musical activities across Gotland.

Each ensemble has its specific area of music: jazz, classical and entertainment. Hence and through them, GotlandsMusiken represents a vast spectrum of music styles for exciting and new musical experiences – every time!

 

 

 

 

This post is also available in: English