Bild på när Dag Franzén pratar med en mikrofon i handen

Direktör´n har ordet

2020

small arrow icon indicating open or closed list

2019

small arrow icon indicating open or closed list
apr 18

Musikens unika ögonblick

2018

small arrow icon indicating open or closed list
jun 26

Kulturen finns till för alla!

2017

small arrow icon indicating open or closed list
Dec 19

2017 – ett år som svischat förbi

jun 28

Bästa kompbandet

jun 14

Att göra skillnad

mar 29

Att driva en regional musikinstitution är int’ bar’ å spel.

jan 7

God fortsättning på 2017!

apr 18

Musikens unika ögonblick

Den är en konstig konstart, musiken, abstrakt. Musiken berör och existerar då den klingar, sedan finns den inte kvar. Ja, inte fysiskt då – men säkert i våra hjärtan.

Musiken och dess beröringskraft blir ju olika vid varje singulärt framförande – till skillnad från till exempel målningar och skulpturer, som på exakt samma sätt kan ses, om och om igen.

Men kanske är det så även med musiken: att även om den spelades om exakt likadant, så är vårt subjektiva jag, vårt känsloliv, olika inställt, dagligen och stundligen, och skapar därmed en annorlunda syntes varje gång vi hör stycket i fråga.

Häromdagen var jag på en konsert i en halvfull Vårdklockans kyrka som del av Påskfestival Gotland, där idel unga talanger framförde gammal och ny klassisk musik liksom svensk folkmusik. De flesta unga musikerna kom via Nationellt Center för Talangutveckling i Vänersborg från både Sverige och Norge, och några unga talanger från Gotland medverkade också.

De framförde musik solo och i ensemble, kombinerande sitt tekniska kunnande med sina fräscha och ungdomliga tolkningar – på en konstnärlig nivå vi inte ofta får uppleva här på ön.

En fantastisk konsert för oss som var på plats, beklagandes de som missade den.

Sedan var ju konserten slut, dess toner hade klingat ut. Men i mitt och säkert andras hjärtan lever den ännu kvar och kommer att finnas i ljust minne bevarad för lång tid. Så trots att musiken till sitt väsen är abstrakt, har den en förunderlig inverkan på vår själ över tid.
Säkert är det därför musiken generellt är den mest uppskattade av konstarter, den talar till oss alla på olika och högst personligt vis; det som älskas av någon, hatas säkert av någon annan.

Om jag tittar tillbaka på mina drygt sju år som chef på GotlandsMusiken och hundratals konserter, är det kanske en handfull av dessa som särskilt finns kvar i mitt minne, konserter som av ena eller andra anledningen berörde mig, där och då.

I mitt liv har jag bevistat många konserter, de flesta bra men också några väldigt dåliga. Jag tycker ibland att jodå, det låter ju bra, orkestern spelar väl, solisterna är duktiga – men trots det märker jag att jag håller på att somna. Någon sade en gång till mig att, beroende på din specifika sinnesstämning, så avnjuter du musiken på ditt eget sätt. Får musiken en att somna, så är också det helt OK – den fyller sitt syfte för just mig i just det ögonblicket.

Andra gånger kan jag vara ordentligt trött men inte för en sekund ens tänka tanken att slumra till. Det sker någonting i konsertsalen, något speciellt, något oförklarligt, som får hela salen, musiker och dess publik att sväva ovanför marken, luften blir lättare att andas!
Det är då man vet att man upplever något helt unikt, något som bara uppstår sällan, en perfekt harmoni i kommunikationen mellan artist och publik, just där, just då. Hur kan sådana tillfällen uppstå?
Ingen har nog ett säkert svar på det – men alla professionella musiker, som framträder dag för dag, vecka efter månad efter år, vet att det här ibland händer och det är säkert dessa få ögonblick som motiverar dem att fortsätta sin karriär genom livet. Och det behöver inte vara vid något särskilt prestigefyllt tillfälle eller i någon världskänd musikarena – det kan lika gärna inträffa i en bygdegård, i en skola eller på ett ålderdomshem!

Vi på GotlandsMusiken är väl medvetna om detta fenomen, och vi vet att vi inte alltid kan utlova att det inträffar under vår konsert där och då – men vi försöker allt vi kan att från vår sida återskapa dessa unika moment av mänsklig samklang.
Om vi gör vårt bästa – och ni i publiken gör detsamma, så hoppas vi att vi gemensamt får uppleva dessa ögonblick igen, både i nutid och i framtid.

jun 26

Kulturen finns till för alla!

Konsten och kulturen är viktiga faktorer för mänskligt välbefinnande – men utgör också det lim som håller oss samman, som gotlänningar, svenskar, européer och världsmedborgare – mer än politiska gränsdragningar.

När man i Frankrike ska ta emot representanter för svenskt näringsliv, det vill säga de som i dag utgör beslutsfattarna i vårt nordliga land, drar man lott om att slippa gå ut och socialisera med dem, eftersom svenska affärsmän bara kan tala om två saker: jobbet och golf. Eller kanske segling. Kulturell bildning lyser med sin frånvaro. De svenska gästerna kan då inte diskutera musik (utom kanske Mello), dans, teater, konst eller litteratur med sina franska värdar – för att kulturell bildning i Sverige idag befinner sig på sin lägsta nivå sedan Gustav Vasas dagar.

Det handlar i första hand om allmän utbildning. Inom skolans värld har man under senare decennier konstant skurit ner på estetiska ämnen till förmån för ”nyttigare” ämnen som matte och IT – trots att dagens hjärnforskning klart påvisar sambandet mellan konstupplevelser och bättre studieresultat generellt.

I den senaste gymnasiereformen tog man bort de estetiska ämnena från de allmänna linjerna, vilket resulterar i att framtidens publik, det vill säga det stora flertalet gymnasieelevers, musikaliska referensramar med nödvändighet begränsar sig till det snäva mainstreamutbudet på de ungdomstillvända radiokanalerna. Visst finns till exempel Spotify med all världens musik ett knapptryck bort – men vi människor tenderar i allt för hög utsträckning till att lyssna på den musik vi redan känner till.

För skams skull införde man då också estetiska tillval på gymnasiet för de som möjligen siktar mot en professionell karriär: men vilken publik ska då gå på deras konserter om några år, när deras musik, som de flestas, ligger utanför den kommersiella popmusiken? Samtidigt stagnerar återväxten vid våra kulturskolor, och det vi kallade ”det svenska musikundret” blir något vi kanske kan få läsa om i våra historieböcker – om nu kulturen över huvud taget får någon plats i den historieskrivningen.

I dagens differentierade samhälle blir tillgång till kultur alltmer en klassfråga, det vill säga endast för de lyckliga få som växer upp i kulturintresserade hem. Medan alla de andra får låta nöja sig med den kommersiella mainstreamkulturen, där Mello blivit det närmaste religion vi kan uppbåda i vårt sekulariserade samhälle.

För att nå framtidens publik och hävda allas demokratiska rätt till kulturen startade GotlandsMusiken 2015 projektet ”Arts School Day”: här får alla öns åttondeklassare, oavsett socioekonomisk eller geografisk bakgrund, under en dag komma in till Visby och till fots ta sig till fyra olika 30 minuter långa framträdanden, där de får uppleva professionell teater, dans, musik, konst, och träffa gymnasiets estetlinjer. Efter tre framgångsrika år är nu ”Arts School Day” väl etablerat, och GotlandsMusiken och partners tilldelades Region Gotlands Förnyelsepris för bästa samverkansprojekt 2017 – en utmärkelse vi tog emot med mycken stolthet och ödmjukhet!

Låt oss tillsammans kämpa mot ytligheten och FÖR fördjupade kulturella upplevelser, insikter och kunskaper – för ALLA!

Dag Franzén

Dec 19

2017 – ett år som svischat förbi

Som många andra så här års blickar jag tillbaka över det år som passerat. Vid första anblick tänker man kanske att inte mycket har hänt – men det har det ju!

2017 var året då GotlandsMusiken lanserade sin nya logotype. Det här var ju inte bara ett byte av grafisk exponering med ett nytt, fräscht formspråk – med symbolik som inte hämtats från den klassiska musiken och samtidigt visar att GM är en konsert- och evenemangsaktör i tiden.

Det utgjorde grundbulten för den nya hemsidan, som tillgänglighetsanpassats för olika funktionshinder och nu även på engelska (ja, tyvärr översatt med Google Translate och därmed med diverse översättnings’goofar’).

Vi producerade för första gången en offentlig Årsredovisning för 2016, som nu ska bli tradition.

Vi lanserade även den korta filmen ”GM – det du inte vet” för att visa att vår verksamhet om ca 330 aktiviteter per år spänner över betydligt mer än de mer synliga offentliga konserterna.

Lanseringen löpte parallellt med ett genomgripande internt personalarbete angående GMs värdegrund under Anna Derwinger-Hallbergs kompetenta facilitering: varför finns GM? För vem? På vilket sätt? Det vill säga de värden vi alla vill stå för. Resultatet kokades ner till tre nyckelord: Närhet • Öppenhet • Tradition.

Under året brottades Region Gotland med det ekonomiska slukhål som utgjorts av stigande kostnader avseende hälso- & sjukvård och sociala tjänster. Mellan skål och vägg diskuterade politiker att lägga ner GM och ersätta det med ett kompband… här glömde man att GM ju faktiskt är det ultimata kompbandet för i stort sett all slags musik! Kultur- o Fritidsnämnd och dess förvaltning ifrågasattes, och beslut togs att lägga ned båda. Det som framstod positivt för kulturinstitutionerna i nedläggningsförslaget var att kulturen på så vis skulle bli en integrerad del i den regionala utvecklingen direkt under regionstyrelse och –förvaltning. Just nu avslutas rekryteringen av ny kulturstrateg OCH en ny avdelningschef för Kultur & Fritid – en viktig rekrytering för kulturen i och med att de tre enhetscheferna som tillsätts representerar länsbibliotek, Almedalsbibliotek och Fritid – men inte för kulturen. Vi får väl sedan se under 2018 hur den teoretiska strukturen kan komma att fungera i verkligheten!

Tillsammans med Norrbotten Big Band (NBB) och Bohuslän Big Band (BBB) utgör Visby Storband Sveriges enda storband med anställda musiker. Av dessa ca 30 musiker är 29 mån och en kvinna! Internationellt ser det i stort sett ut på samma sätt… Vi har länge undrat varför kvinnor är så underrepresenterade i den professionella storbandsmusiken (vid sidan av sångerskor förståss), och vi bestämde gemensamt att ansöka om medel från Kulturrådet för projektet ”Jämställt Storband”, som nu drivs från GM. Projektet är tänkt att löpa över tre år. År 1 vill vi borra i frågan varför det ser ut som det gör: är det synliga eller osynliga sociala strukturer som får kvinnor att inte välja att spela i professionella storband? Eller ensemblestruktur och arbetssätt? Eller rent musikaliska skäl? Vi har anställt en projektledare och en genusexpert som gemensamt ska intervjua såväl individer inom jazzmusiken, främst kvinnor, liksom representanter för regionala ungdomsstorband och Kulturskolor. Från år 2 och framåt siktar vi på att hitta god metodik och förebilder som kan öppna vägar och inkludera många fler unga tjejer och kvinnor in i den professionella storbandsmusiken. I tillägg så planerar vi nu fler storbandsupplevelser för den gotländska publiken genom utbyten med NBB (2019) och BBB (2020)!

Ett annat spännande projekt som GM drivit lokalt är ”Songlines” – ett musikintegrationsprojekt för unga på flykt, där vår projektledare Julia Westberg arbetat upp kontakter på bl a flyktingboenden, skolor och privatpersoner, och där musiken kan spela en oerhört viktig roll för nyhitkomna – för social integrering och som meningsfullt tidsfördriv i väntan på beslut om uppehållstillstånd (eller ejL). När Sting 2017 fick Polarpriset, beslutade han att ge prissumman till Songlines-projektet i Sverige! Vi jobbar på och har bl a i samarbete med GMs Vänförening fått stöd för ett delprojekt från Länsstyrelsen under första halvåret 2018!

GM-gig jag särskilt minns under 2017:

 • Brasset med Orsa Spelmän (Havdhem 4/2): mysigt, folkligt, med stråk och blås som en liten orkester!
 • LaGaylia och Visby Storband (Wisby Strand 18/2); jag trodde på förhand att hon bara var en blek Whitney Houston-kopia… Icke alls så!!
 • ”Speglade blommor” med GMs Orkester och pianosolist Anna Christensson (Almedalsbiblioteket 26/2): Prokofiev, Mozart och Mattias Svensson-Sandells purfärska (och krävande) pianokonsert!
 • Mötet och musiken med samtliga storbandsmusiker från NBB, BBB och Visby Storband i Malmö 1-2/6 – liksom vårt konsertbesök i Köpenhamn med det amerikanska bandet ”Snarky Puppy”!
 • Konserterna med Pugh och Jono vid premiären av Wisby StrandFestival (12/7) – och kanske då särskilt den gemensamma avslutningen med hårt gungande ”Här kommer natten”!
 • Familjekonserten med Dan Bornemark och Gotlands Gosskör (Länsteatern 21/10): kul musik, roligt och spännande för barn i alla åldrar!

OCH:

 • Vår gamla hemvist i Vibble har rustats upp och blivit väldigt fint tack vare ny och engagerad ägare
 • Vi har med Länsteatern under året påbörjat en spännande musikteaterproduktion som har sin Sverigepremiär i oktober 2018!
 • Vårt ”Arts School Day” genomfördes framgångsrikt för tredje gången – och har nominerats till Region Gotlands Förnyelsepris (mars-18)
 • Personligen har det blivit ganska mycket resande under året: som ordförande för MusikChefsKollegiet, som adjungerad i Regional Musik i Sveriges styrelse, som nybliven medlem i Svensk Scenkonsts styrelse: Kul och inspirerande möten på många olika plan, som jag tror över tid kan tillföra Gotland nya musikaliska impulser. Och så avslutade jag i juli den 80 mil långa ”Camino de Santiago” genom att gå första etappen (som jag tidigare missat) över Pyrenéerna med min 10-årige son och 70-årige bror.

Dag F, 19/12-17

jun 28

Bästa kompbandet

I dessa för Region Gotland tuffa ekonomiska tider är det inte konstigt om ansvariga politiker funderar över vad som är nödvändigt och inte i servicen till regionens invånare. ETT av dessa inbesparingsförslag var att avskeda samtliga musiker på GotlandsMusiken och istället anställa ett kompband. Det här var väl inte världens mest genomtänkta förslag och lyckligtvis skrotades idén på ett tidigt stadium.

MEN om man tänker efter, så är ju GotlandsMusiken idag kanske redan det ultimata kompbandet – med en jazzgrupp, en blåsarkvintett, en brassextett, en orkester och ett storband, som gärna och ofta vill spela med andra!? Och inte bara det: varje ensemble kan också stå på egna ben. GotlandsMusiken har idag 14 professionella, heltidsanställda musiker + 1 konstnärlig resurs, dvs. en pott som tillåter oss att ta in professionella frilansare i olika produktioner. GotlandsMusiken spelar själva till exempel klassisk och nutida konstmusik i stor och liten ensemble, jazz och underhållningsmusik, brunnsmusik – men kan även spela rock, pop, house, blues, gospel etc-gärna med andra! Kan man tänka sig en mer flexibel och konserterande/ackompanjerande ensemble än GotlandsMusiken? Jag tror inte det. Och det går helt i linje med GotlandsMusikens ändamål: att vara en för Gotlands musikliv stödjande, initierande och kompletterande institution.

Vi har under året även bedrivit ett värdegrundsarbete på jobbet, diskuterat hur vi ser på oss själva och hur andra ska uppfatta oss. Det hela kokade ner till tre ord:

 • Närhet – till sina känslor, till varandra, till publiken, till Gotland, till musikupplevelsen
 • Öppenhet – nytänkande, förslag utifrån och inifrån, bygga samarbeten lokalt, nationellt och internationellt, bygga starka relationer med öns musikutbildningar, respekt för vår publik och för varandra
 • Tradition – yrkesstolthet, musikerhantverket, musiktradition och bildning

/Dag Franzén

jun 14

Att göra skillnad

Gotlands musik- och kulturliv är så mycket mer än bara de tre R:en: rosor, raukar och ruiner! Här finns en fantastisk samtidskultur med ett oerhört rikt musikliv. Besök Visby en helg i exempelvis oktober eller april och du kommer att finna en mängd konserter, jam sessions och föreställningar. Troligen mycket mer än någon annan stad i landet med jämförbar storlek.

Ö-läget med dyra övernattningar och resor, otillräckliga anslag samt saknaden av ett konserthus skapar svårigheter för professionella, semiprofessionella och amatörmusiker på ön. Men trots allt detta har Gotland en sällsynt skaparkraft.

Kyrkor, skolor, bygdegårdar och krogmiljöer utnyttjas som spelplatser, där musikerna själva ofta tar initiativet. Gotland har även lokala livemusikarrangörer som till exempel Kulturföreningen Roxy, Musikaliska Sällskapet, Kammarmusikfestivalen, Wisby Strand och Wall of Sound. Och som tillägg till detta har Gotland de mest aktiva kulturkonsumenterna och även landets mesta körverksamhet.

Det är i detta musikaliska ekosystem som GotlandsMusiken är en stark aktör. Genom både egna produktioner och samarbeten musiksätter vi ön och fungerar som ett stödjande komplement till det gotländska musiklivet. Vi organiserar Gotlands Musikråd, ett nätverk för öns musiker, arrangörer och musikutbildningar. Vi samarbetar med öns framstående musiker, band, körer och ensembler och jobbar även aktivt med musik för och med barn och unga. Vi arrangerar barnmusikaler, Musik Direkt, Gotlands Sinfonietta och samarbetar med Gotlands Musikalkompani, Gotlands Tonsättarskola, estetlinjen på gymnasiet, Uppsala Universitet Campus Gotland, Kulturskolan och inte minst skol- och familjekonserter, som till exempel Arts School Day med öns alla åttondeklassare i publiken.

GotlandsMusiken ger ofta konserter i vården, framför levande musik för alla Gotlands skolelever åk 0-6 och på öns bibliotek, som i det stora hela inte hörs genom bruset, men som i det lilla spelar en enorm roll för öns invånare. Däremellan arrangeras större produktioner som till exempel Carmina Burana v.2.0, med konserter i både Visby, Linköping och i Myrviken (Jämtland), som gett mersmak för samarbeten med Länsteatern på Gotland och våra systerorganisationer över hela landet.

GotlandsMusiken spelar över hela ön: 45% av verksamheten görs i Visby, 45% på landsbygden och 10% i Sverige och utlandet.

Jag är stolt över att GotlandsMusiken gör skillnad i det gotländska samhället och ger öns invånare, vuxna och barn, möjlighet att uppleva och även delta i kvalitativa musikupplevelser över hela ön, året runt.

Dag Franzén,
Direktör GotlandsMusiken

mar 29

Att driva en regional musikinstitution är int’ bar’ å spel.

Landets 22 regionala musikinstitutioner liksom bl. a Länsteatrar och Länsmuseer ligger inom den statliga Samverkansmodellen, där staten ger anslag till en del under förutsättning att respektive region/län betalar för sin (generellt ökande) del av totalkostnaden. Målet är att de regionala kulturinstitutionerna ska uppfylla sina respektive delar av de nationella kulturpolitiska målen: att erbjuda professionella upplevelser och kulturell delaktighet för vem du än är och var du än råkar bo i vårt avlånga land.

Den fortsatta instrumentaliseringen av kulturlivet är en faktor vi kulturinstitutioner måste ta i beaktande. I GMs fall, med såväl statliga som regionala verksamhetsanslag, är det då alltså inte tillräckligt att spela musik för musikens egens skull, utan musiken och verksamheten ska beakta en rad andra samhällsprioriterade faktorer.
I Statens regleringsbrev till Kulturrådet för 2017 nämns t ex hbtq-perspektivet, sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner (Agenda 2030), konstnärers medverkan och utställningar (MU-avtalet), kultur till fler, jämställd repertoar, skydd och främjande av mångfalden, yttrandefrihet och demokratisering – och mängder av statistikinlämnande.
I Region Gotlands Kulturplan 2017-20 uppmanas de regionala kulturinstitutionerna att, i tillägg till ovan, även vara möjliggörare för andra lokala aktörer, civilsamhälle (amatörer och föreningar) och professionell frilans, kultur för barn och unga + unga vuxna, marknadsföring, främjande, kartläggning, mötesplatser, försörjningsmöjligheter, arrangörs- och producentskap, interkulturalitet och skapa tillgänglighet, digitalisering och förutsättningar för kulturella och kreativa näringar. Och… javisst ja, vi ska också spela musik på hög kvalitativ nivå!

jan 7

God fortsättning på 2017!

Och välkommen till GotlandsMusiken i ny skrud!

GotlandsMusiken har i olika former funnits sedan Nationalbeväringens dagar, närmare bestämt sedan 1838. Vi har som institution upplevt en rad genomgripande förändringar, som i grunden förändrat vad vi gör, hur vi gör, och för vem vi gör det.

På grund av vårt ö-läge har vi en låg mobilitet bland främst musikerna, där en del varit anställda 40 år eller mer. Det kan då vara lätt att falla in i en jämn lunk av vanor – men istället vill vi jobba oförtrutet på att förhålla oss till och bättre betjäna vårt ständigt föränderliga samhälle.

GotlandsMusiken är idag en av Sveriges 22 regionala musikinstitutioner som uppbär både statliga och regionala verksamhetsanslag. Vår region är Gotland och gotlänningarna därmed vår primära målgrupp: olika åldersgrupper, geografisk och socio-ekonomisk belägenhet, infödda och inflyttade, publik och musikutövare: vårt uppdrag omfattar alla!

Tidigare var militären en av våra största kunder. När regementena så försvann i början av 00-talet, utvecklade vi istället våra Konsertserier, som innehåller musik och artister som ska passa olika målgrupper – men alltid med kvaliteten som vårt främsta kännetecken. Under mina 4.5 år här som direktör har redan ett antal förändringar gjorts. Vi har t ex slutat marschera och lämnat tillbaks uniformerna, vi har försökt att bli mer eklektiska i vårt musikval, och vi har satsat än mer på vår verksamhet för och med barn och unga. Och nu är det så dags att ändra vår kostym!

Vi har tillsammans med vår kommunikationsbyrå Kusinerna arbetat med att förnya och uppdatera vårt varumärke, bl. a vår logotyp som hängt med sedan 1970-talet.

Inför säsongen 2016/17 började vi med att ändra format och design på programböcker och affischer, förändringar som mottagits positivt av många.

Nu, i början av 2017, lägger vi så sista handen vid vår nya logotyp, som diskuterats och godkänts av både styrelse och personal. Vi vill att den nya logotypen ska

 • Ha namnet GotlandsMusiken kvar
 • Vara modern utan att vara alltför trendig – inte vare sig för kaxig eller mesig
 • Associera till ljud- och musiksymboler utan de gamla not- och instrumentstereotyperna
 • Skapa en scenisk form, en konsertkänsla, att något händer här

Vi tycker nog att vi, med Kusinernas hjälp, lyckats väl i vårt uppsåt!

Vi tar nu också tillfället i akt och introducerar vår nya hemsida, som Du kära läsare uppenbarligen har hittat till! Den ska vara attraktiv, tillgänglig, föränderlig, informativ, tvåspråkig och informell – en hemsida man gärna besöker igen och igen!

 Har Du synpunkter, kommentarer, idéer på vår nya hemsida? Eller om något annat GotlandsMusiken gör? Hör då av dig i Idélådan som du hittar under ”Kontakt” i menyn ovan!

Trevlig hemsidesupplevelse önskar dig

Dag Franzén

Direktör GotlandsMusiken