Bild på ungdomar och lärare till dessa som går ned för en backe i Visby innerstad.

Art’s School Day

GotlandsMusiken är huvudarrangör för Arts School Day.
Detta årliga evenemang möjliggör att samtliga åttondeklassare på Gotland får uppleva musik, teater, dans och konst en tidig höstdag. GotlandsMusiken samarbetar här nära med öns högstadieskolor, Länsteater Gotland, Gotlands Konstmuseum, estetlinjerna på Wisbygymnasiet m fl.

Mer info och bilder finns här!