Dag Franzén

Bild på Dag Franzén
Dag Franzén är direktör för GotlandsMusiken sedan 2012, född på Gotland 1956 och är pappa till sex fantastiska barn. Dag har en bakgrund som fiolist, folkmusiker, fiolpedagog, musiklärare och marknadsekonom. Han startade Musik Direkt 1986, jobbade som producent och chef för Barn & Ungdom på Rikskonserter 1992-94, generalsekreterare för Jeunesses Musicales International i Bryssel 1994-2008 och därefter chef för biståndsprogrammet Music Crossroads i Barcelona 2009-2012.