Jean-Simon Maurin

Bild på Jean-Simon Maurin
(tjänstledig) Jean-Simon Maurin, född 1978, tog sin examen på jazzlinjen på Musikhögskolan i Malmö under våren 2004. Där hade han jazzpianisten Jan Lundgren som lärare under 3 år. Under sin studietid på Irland erhöll Simon LGSM (licentiate of Guildhall school of music). Simon har också studerat som utbytesstudent i Holland. Sedan hösten 2008 är Simon anställd som pianist på GotlandsMusiken.