UPPDATERAD INFO. ANG. CORONA-VIRUSET 21/3

UPPDATERAD INFORMATION LÖRD. 21 MARS.

På grund av de rådande omständigheterna, restriktionerna, beslut och rekommendationer kring riskerna med Corona-viruset, covid-19, har GotlandsMusiken tillsammans med två externa samarbetspartners beslutat att ställa in ytterligare två kommande evenemang.

Gotland Musikalkompani ställer in samtliga föreställningar på Wisby strand av den nyskrivna musikalen ”Den röda tråden” 11-17 april.
I stället flyttas föreställningarna till ett senare datum. Planeringen nu är att musikalen framförs i slutet av augusti (23-25 augusti).

Redan bokade biljetter gäller för den föreställningsperioden.
Mer detaljerad information kommer längre fram.

Gästspelet ”Go gospel!” med Samuel Ljungblahd och Norrbotten Big Band lördag 25 april är också inställt. Detta sedan Norrbottensmusiken ställt in hela den planerade turnén.

Vi återkommer inom kort med detaljerad information kring biljetter.

Sedan tidigare, torsdagen 12 mars, har GotlandsMusiken med anledning av det rådande läget, beslutat att ställa in två andra större publika evenemang. Dels konserten i Stora serien med Lee Gotvik och GotlandsMusikens orkester (i dag, lördag 21 mars kl. 15.30), dels gästspelet i Lilla serien 5, fyra konserter med Lars Jansson & Blekinge Jazz Unit (2-5 april).

Vi arbetar på att presentera nya datum och återkommer längre fram med detaljerad information. Abonnemang och förköpta biljetter till dessa inställda/flyttade konserter gäller även då.

Restriktionerna och rekommendationerna kring Corona-pandemin är också skälet till att det denna vår är ovanligt tunnsått med konserter i vår kalender.

Som en offentligt finansierad institution arbetar GotlandsMusiken för att undvika riskerna för en ökad smittspridning. Vi följer kontinuerligt den fortsatta utvecklingen, förändrade rekommendationer och beslut och återkommer med ny information om läget förändras ytterligare.

Eventuella frågor etc:
info@gotlandsmusiken.se

Dag Franzén
Direktör
GotlandsMusiken