Det du inte vet

Med denna film vill vi visa på allt vi gör som inte nödvändigtvis får utrymme i tidningar och radio. En inblick i vår vardag helt enkelt.

Vi är stolta över den glädje vi sprider över HELA Gotland för både gammal som ung. Närhet, Öppenhet och Tradition -Dessa ord genomsyrar allt vi gör. Det är dessa ord som formar GotlandsMusiken till vad det är idag och i framtiden.