Bild på när Dag Franzén pratar med en mikrofon i handen

Att göra skillnad

Gotlands musik- och kulturliv är så mycket mer än bara de tre R:en: rosor, raukar och ruiner! Här finns en fantastisk samtidskultur med ett oerhört rikt musikliv. Besök Visby en helg i exempelvis oktober eller april och du kommer att finna en mängd konserter, jam sessions och föreställningar. Troligen mycket mer än någon annan stad i landet med jämförbar storlek.

Ö-läget med dyra övernattningar och resor, otillräckliga anslag samt saknaden av ett konserthus skapar svårigheter för professionella, semiprofessionella och amatörmusiker på ön. Men trots allt detta har Gotland en sällsynt skaparkraft.

Kyrkor, skolor, bygdegårdar och krogmiljöer utnyttjas som spelplatser, där musikerna själva ofta tar initiativet. Gotland har även lokala livemusikarrangörer som till exempel Kulturföreningen Roxy, Musikaliska Sällskapet, Kammarmusikfestivalen, Wisby Strand och Wall of Sound. Och som tillägg till detta har Gotland de mest aktiva kulturkonsumenterna och även landets mesta körverksamhet.

Det är i detta musikaliska ekosystem som GotlandsMusiken är en stark aktör. Genom både egna produktioner och samarbeten musiksätter vi ön och fungerar som ett stödjande komplement till det gotländska musiklivet. Vi organiserar Gotlands Musikråd, ett nätverk för öns musiker, arrangörer och musikutbildningar. Vi samarbetar med öns framstående musiker, band, körer och ensembler och jobbar även aktivt med musik för och med barn och unga. Vi arrangerar barnmusikaler, Musik Direkt, Gotlands Sinfonietta och samarbetar med Gotlands Musikalkompani, Gotlands Tonsättarskola, estetlinjen på gymnasiet, Uppsala Universitet Campus Gotland, Kulturskolan och inte minst skol- och familjekonserter, som till exempel Arts School Day med öns alla åttondeklassare i publiken.

GotlandsMusiken ger ofta konserter i vården, framför levande musik för alla Gotlands skolelever åk 0-6 och på öns bibliotek, som i det stora hela inte hörs genom bruset, men som i det lilla spelar en enorm roll för öns invånare. Däremellan arrangeras större produktioner som till exempel Carmina Burana v.2.0, med konserter i både Visby, Linköping och i Myrviken (Jämtland), som gett mersmak för samarbeten med Länsteatern på Gotland och våra systerorganisationer över hela landet.

GotlandsMusiken spelar över hela ön: 45% av verksamheten görs i Visby, 45% på landsbygden och 10% i Sverige och utlandet.

Jag är stolt över att GotlandsMusiken gör skillnad i det gotländska samhället och ger öns invånare, vuxna och barn, möjlighet att uppleva och även delta i kvalitativa musikupplevelser över hela ön, året runt.

Dag Franzén,
Direktör GotlandsMusiken

Bild på när Dag Franzén pratar med en mikrofon i handen

Bästa kompbandet

I dessa för Region Gotland tuffa ekonomiska tider är det inte konstigt om ansvariga politiker funderar över vad som är nödvändigt och inte i servicen till regionens invånare. ETT av dessa inbesparingsförslag var att avskeda samtliga musiker på GotlandsMusiken och istället anställa ett kompband. Det här var väl inte världens mest genomtänkta förslag och lyckligtvis skrotades idén på ett tidigt stadium.

MEN om man tänker efter, så är ju GotlandsMusiken idag kanske redan det ultimata kompbandet – med en jazzgrupp, en blåsarkvintett, en brassextett, en orkester och ett storband, som gärna och ofta vill spela med andra!? Och inte bara det: varje ensemble kan också stå på egna ben. GotlandsMusiken har idag 14 professionella, heltidsanställda musiker + 1 konstnärlig resurs, dvs. en pott som tillåter oss att ta in professionella frilansare i olika produktioner. GotlandsMusiken spelar själva till exempel klassisk och nutida konstmusik i stor och liten ensemble, jazz och underhållningsmusik, brunnsmusik – men kan även spela rock, pop, house, blues, gospel etc-gärna med andra! Kan man tänka sig en mer flexibel och konserterande/ackompanjerande ensemble än GotlandsMusiken? Jag tror inte det. Och det går helt i linje med GotlandsMusikens ändamål: att vara en för Gotlands musikliv stödjande, initierande och kompletterande institution.

Vi har under året även bedrivit ett värdegrundsarbete på jobbet, diskuterat hur vi ser på oss själva och hur andra ska uppfatta oss. Det hela kokade ner till tre ord:

  • Närhet – till sina känslor, till varandra, till publiken, till Gotland, till musikupplevelsen
  • Öppenhet – nytänkande, förslag utifrån och inifrån, bygga samarbeten lokalt, nationellt och internationellt, bygga starka relationer med öns musikutbildningar, respekt för vår publik och för varandra
  • Tradition – yrkesstolthet, musikerhantverket, musiktradition och bildning

/Dag Franzén